Begreppet wi-fi är inte någon direkt akronym av något begrepp utan är snarare en allegori  med syfte på Wireless för uttrycket Hi-Fi (High Fidelity)  som används länge för högkvalitativt ljud.

Wi-fi är ett registrerat varumärke från den ideella organisationen Wi-Fi alliance, en organisation som testar kompatibiliteten med existerande standard och kräver ett godkännande för att produkten skall få använda varumärket.

Wi-fi som är ett protokoll för radioöverföring är därmed på den fysiska nivån (se föregående avsnitt), det innehåller dock standards liknande de som används för trådad överföring med Ethernet och har därmed specifikationer också i datalänk nivån 

Existerande standards kommer från organisationen IEEE, en organisation som uppstod i Internets barndom då det fanns ett behov av att standardisera gemensamma tekniker mellan olika tillverkare. Den har växt till en världsomspännande organisation med professionella medlemmar från hela världen och framföralt från de företag som leder teknikutvecklingen.

Beteckningen från IEEE för trådlös kommunikation i lokala nät är 802.11 med en hel mängd undergrupper som tillkommit med utveckling av tekniken. Tekniken befinner sig i de två lägsta lagren i OSI-modellen, som beskrivs på annan sida här. 

De ursprungliga standardena 802.11a,b och g hade relativt stora begränsningar i den överföringshastighet som kunde uppnås, den byggde ursprungligen på 10 Mbit Ethernet och hastigheten gick inte så mycket över det.  Med standards som 802.11n kan man få betydligt högre överföringshastigheter upp emot flera hundra Mbit förutsatt att man ansluter sändaren med så hög hastighet (1 Gbit).

Den senaste standarden som heter 802.11ac och som också kallas Wi-fi 6 är ytterligare ett steg framåt i kapacitet på denna typ av nät. Det kräver dock att både din sändare (AP) och mottagare (dator, smartphone eller annan utrustning) stöder denna standarden. 

Något annat som också hänt inom den trådlösa världen är att när man har flera trådlösa sändare kan de kommunicera med varandra för att underlätta att flytta sessioner mellan sändare när du rör dig. De kan också lyssna på sin omgivning innan de bestämmer vilken frekvensband de skall använda sig av. Detta undviker att man får kollisioner mellan sändare nu när de blir allt vanligare. Denna teknik är än så länge inte standardiserad utan egna lösningar tas fram av olika tillverkare. 

wi-fi.jpeg
Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.