Upphandling

 

Att upphandla telekomtjänster är inte lätt. Det kräver kompetens och erfarenhet som företag inte nödvändigtvis har i bland personalen. Låt os med vår mångåriga erfarenhet från såväl små som stora företag och operatörer hjälpa dig att hitta lösningen för just dina behov utan att betala för mycket eller att upptäcka att lösningen inte höll när den väl implementerats.

Vi gör analyser av dina behov och din miljö och sätter ihop en kravspecifikation som går ut till ett antal leverantörer. Utifrån svaren på dessa kan vi ge dig rekommendationer till en lösning som uppfyller alla dina behov och som du även kan växa i alternativt presenterar en optimal lösning ur kostnadssynpunkt. Du bestämmer vad som är viktigt för dig och väljer utifrån de behoven. 

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.