Transportskiktet

 

Transportskiktet hanterar transporten av meddelandet från avsändare till mottagare. Är meddelandet stort delas de upp i mindre delar för att passa i nätverksskiktet som har en maximal storlek. Det håller reda på antalet meddelande som skickas och tas emot och vilken ordning de kommer i. Då meddelande kan "köra om" varandra i nätet numreras de olika meddelandena (paketen) till nätverket så att mottagaren kan avgöra hur paketen skall sättas ihop innan de skickas uppåt. Transportskiktet lägger också till information om vilken typ av trafik som paketen innehåller för att de skall kunna prioriteras olika av nätutrustningarna.

TCP

Det finns olika varianter av transportprotokoll beroende på om det är kritiskt att meddelandet är komplett eller inte, i fallet med ett dokument så vill man ju inte förlora delar av dokumentet och då avvaktar mottagaren tills hela meddelandet mottagits innan det skickas vidare uppåt, om något paket visar sig saknas begär man omsändning från avsändaren vilket kan innebära stora fördröjningar. Denna metod kallas på Internet Transmission Control Protocol

UDP

I fallet med realtidstrafik som video eller talströmmar där fördröjningen är mer kritisk än att meddelandet är komplett kan man använda en metod där man inte begär omsändning av paket som kommer i oordning utan kasserar dessa paket . Detta kallas User datagram Protocol .