Transportskiktet

 

Transportskiktet hanterar transporten av meddelandet från avsändare till mottagare. Är meddelandet stort delas de upp i mindre delar för att passa i nätverksskiktet som har en maximal storlek. Det håller reda på antalet meddelande som skickas och tas emot och vilken ordning de kommer i. Då meddelande kan "köra om" varandra i nätet numreras de olika meddelandena (paketen) till nätverket så att mottagaren kan avgöra hur paketen skall sättas ihop innan de skickas uppåt. Transportskiktet lägger också till information om vilken typ av trafik som paketen innehåller för att de skall kunna prioriteras olika av nätutrustningarna.

TCP

Det finns olika varianter av transportprotokoll beroende på om det är kritiskt att meddelandet är komplett eller inte, i fallet med ett dokument så vill man ju inte förlora delar av dokumentet och då avvaktar mottagaren tills hela meddelandet mottagits innan det skickas vidare uppåt, om något paket visar sig saknas begär man omsändning från avsändaren vilket kan innebära stora fördröjningar. Denna metod kallas på Internet Transmission Control Protocol

UDP

I fallet med realtidstrafik som video eller talströmmar där fördröjningen är mer kritisk än att meddelandet är komplett kan man använda en metod där man inte begär omsändning av paket som kommer i oordning utan kasserar dessa paket . Detta kallas User datagram Protocol .

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.