Tjänster

Defero AB kan hjälpa till med alla steg i processen att få ett väl fungerande kvalitativt nät oavsett om det gäller det stora företaget med många kontor eller det lilla företaget och hemmet för att erhålla en professionell och förutsäg kvalitet på sin Internetkommunikation.

Installationshjälp

När din bredbandsinstallation inte fungerar som förväntat eller du har andra IT-relaterade problem kan vi erbjuda snabb hjälp hemma till en rimlig kostnad. Klicka på länken till installationshjälp eller ställ frågan i chatten så hjälper vi dig.

de fall det finns ett befintligt nät eller en Internetförbindelse med eller utan problem kan vi analysera dess kvalitet, säkerhetsnivå samt befintliga hot och risker. Vi kan också ge indikationer på vilka insatser som behövs för att uppnå önskad säkerhet eller funktionalitet.

Analys

I de fall det finns ett befintligt nät eller en Internetförbindelse med eller utan problem kan vi analysera dess kvalitet, säkerhetsnivå samt befintliga hot och risker. Vi kan också ge indikationer på vilka insatser som behövs för att uppnå önskad säkerhet eller funktionalitet.

Design

I fall där det uppstått nya behov gör vi analyser av kundens hotbild och funktionsbehov samt tar fram en modern design med kostnadsförslag för implementering av denna.

Upphandling

Vid behov av att upphandla funktionalitet från externa leverantörer som till exempel leverantörer av förbindelser eller trådlös kommunikation kan vi hjälpa till med att ta fram en kravspecifikation för ert specifika behov samt att göra en sammanställning av befintliga möjliga leverantörer av dessa tjänster.  

Projektledning

Vi har kompetens och erfarenhet att leda större och mindre implementationsprojekt hela vägen från Analys, Design och upphandling till installation och driftsättning av stora komplexa nät.

Installation

Vi har egna resurser för att utföra konfiguration och installation av tjänster och utrustning såväl när det gäller driftsättning av levererad utrustning som projektering och utförande av kabeldragning och installation av accesspunkter.

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.