Sessionsskiktet

 

Detta skikt sätter upp och tar ned en permanent kommunikation mellan avsändare och mottagare. Det håller också reda på och synkroniserar olika strömmar inom sessionen, till exempel bild och ljud i en videoström. Detta skikt har inte så mycket med nätverket att göra utan mer om formattering och synkronisering av meddelande som skickas mellan parterna över nätverket. Exempel från Internet är en videokonferens, en webbsession eller en filöverföring som sker över multipla, parallella nätverksströmmar för att öka prestandan.