Sessionsskiktet

 

Detta skikt sätter upp och tar ned en permanent kommunikation mellan avsändare och mottagare. Det håller också reda på och synkroniserar olika strömmar inom sessionen, till exempel bild och ljud i en videoström. Detta skikt har inte så mycket med nätverket att göra utan mer om formattering och synkronisering av meddelande som skickas mellan parterna över nätverket. Exempel från Internet är en videokonferens, en webbsession eller en filöverföring som sker över multipla, parallella nätverksströmmar för att öka prestandan.

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.