Produkter

På dessa sidor hittar du våra utvalda produkter. Vi lägger hög vikt på att produkterna skall vara förutsägbara och professionellt utförda. Därför erbjuder vi inte alla tillverkares produkter utan endast ett urval av produkter vi kan gå i god för och hålla en bra support på. En viktig sak är också att produkterna skall vara skalbara när nätet växer eller behov av ny funktionalitet uppstår i företaget.

Sidorna är fortfarande under uppbyggnad så än så länge är utbudet kraftigt begränsat. När det gäller priser så kan vi inte konkurrera med volymleverantörer om priser eftersom Cisco lämnar stora rabatter på volymer. Hör av dig till oss för att få pris, inget hindrar heller att du köper där du får bäst pris och sedan tar hjälp av oss med andra tjänster.

Cisco Meraki Go

Ciso Meraki Cloud managed

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.