Presentationsskiktet

 

Presentationsskiktets huvudsakliga uppgift är att översätta informationen mellan applikationen och sessionen för att möjliggöra kommunikation mellan olika typer av applikationer eller system.  Ett exempel på kommunikation i presentationsskiktet är tolkning mellan två olika språk där sändaren och mottagaren talar olika språk men har ett gemensamt språk för att överföra budskapet mellan sig.

Presentationsskiktet står också för kryptering av budskapet för att omöjliggöra avlyssning i nätverket om det är begärt av applikationen.

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.