Presentationsskiktet

 

Presentationsskiktets huvudsakliga uppgift är att översätta informationen mellan applikationen och sessionen för att möjliggöra kommunikation mellan olika typer av applikationer eller system.  Ett exempel på kommunikation i presentationsskiktet är tolkning mellan två olika språk där sändaren och mottagaren talar olika språk men har ett gemensamt språk för att överföra budskapet mellan sig.

Presentationsskiktet står också för kryptering av budskapet för att omöjliggöra avlyssning i nätverket om det är begärt av applikationen.