Installation

Installationer av bredband är idag relativt okomplicerade men när det kommer till trådlös krävs det en del produktkännedom och erfarenhet för att få en hög kvalitet på installationen. Vi försöker i mesta möjliga mån undvika långa resor och använda lokala elektriker, detta förutsätter dock att vi kan verifiera deras kunskap och erfarenhet av bredbandsnät i allmänhet och trådlöst i synnerhet. För att säkerställa hög kvalitet gör vi alltid ett designdokument som underlag för varje installation.

Skulle vi inte lyckas hitta elektriker med både lokalkännedom och produktkunskap har vi egna elektriker med lång erfarenhet av bredbandsinstallationer med trådlösa nät. Eventuella reskostnader kompenseras oftast genom ett effektivare arbete och en lägre timdebitering. 

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.