Hemautomation

Det blir allt mer populärt att automatisera sitt hem men tyvärr är marknaden väldigt omogen än så länge och det är väl inte helt klart vad som kommer att bli standard framöver. Man kan säga att det finns tre huvudspår där den äldsta tekniken bygger på ett protokoll som heter Z-wave och är utvecklat av ett danskt företag som heter Zensys. Det blev dock inte en öppen standard så när de stora företagen skulle satsa valde de att ta fram ett nytt öppet protokoll som kallas Zigbee. Deltagare i denna allians är bland andra Apple, Samsung, Amazon, Google, Philips samt svenska IKEA. Den tredje varianten är något som börjar komma ut på marknaden allt mer idag och innebär att man använder Wi-Fi för direktstyrning av enheter i hemmet. Inte heller denna teknik är standardiserad utan lösningarna är oftast bundna till leverantörens programvara och går inte att blanda. 

Striden liknar i många stycken den som utspelat sig mellan olika lösningar med datorer och mobiltelefoner där Microsoft (PC) och Android står för den öppna standarden och Apple (Mac) och IOS (Iphone) står för den skräddarsydda men inlåsta lösningen. Har man speciella behov och inte är beroende av ett stort utbud så kan Z-wave eller Wi-fi vara lösningen men vill man ha ett stort utbud med stor konkurrens i pris inför en framtida utbyggnad ser vi nog Zigbee som den bästa lösningen. Zigbee arbetar med en högre radiofrekvens och kan därmed överföra data snabbare men har nackdelen att den inte når lika långt. En tumregel är 30 meter utan väggar och 15 meter med vilket räcker för de flesta boenden, vissa strömmatade enheter som lampor agerar också som repeater men då oftast för utrustningar av det egna fabrikatet.


Vi kommer här att i första hand skriva om produkter med Zigbee-protokollet eftersom det är en öppen standard. Det blir en form av blog som kommer att fyllas på allteftersom nya lösningar eller öppna standarder kommer att dyka upp på marknaden. Dock kommer vi även att ta upp vissa andra lösningar. 

Nackdelen med protokoll som Zigbee och Z-wave är att de inte kan kommunicera direkt med Wi-fi utan behöver en gateway för att koppla in åtkomst från smartphones eller datorer som inte har dessa protokoll inbyggda. Till de gateways som levereras av tillverkarna kan man ibland koppla in produkter av andra fabrikat men de ger då oftast starkt begränsad funktionalitet för dessa.

Fördelen med dessa protokoll är dock att elektroniken är liten och extremt strömsnål, ofta vill man ju ha strömbrytare och larm som inte kräver kabeldragning utan kan kommunicera direkt med lampor och annan utrustning. De flesta produkter har batteritider på två år och det finns till och med strömbrytare utan batteri som drivs enbart av kraften i en knapptryckning.

För att slippa problemet med olika fabrikat av Zigbeeutrustning kan man använda standardiserad utrustning som kan ta emot flera fabrikat. Det finns flera olika tillverkare av sådan utrustning men den vi fastnat för är ett tyskt företag som heter Dresden elektronik som tagit fram en lösning med såväl fysiska komponenter som mjukvara. Vi har valt att använda ett litet kort som heter Raspbee II och som passar i den lilla standardiserade datorn som kallas Raspberry, en kortdator som blivit mycket populär.

 

På denna kör du den fria programvaran Home Assistant för att styra ditt hem, mer information hur du kan installerar detta under installation.

Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.

+46702347136

info@defero.se

Göteborg, Sverige

  • Defero AB

©2020 by Defero AB