Fysiska skiktet

 

Det fysiska skiktet beskriver vilket fysiskt media man valt att föra över budskapet över. Förekommande media idag är luft (ljud,radio eller ljus), koppar (elektriska strömmar) eller glasfiber (ljus). 

I det fysiska skiktet förs det formaterade innehållet över från avsändaren i valt media genom vågrörelser vilket idag är ljud, ljus, radio eller elektriska strömmar vilket betyder att de båda sidorna måste använda samma teknik och matcha varandra. Ett regelverk för skiktet bestämmer precis som i alla andra skikt hur överföringen sker. Det fysiska skiktet tar emot och skickar signaler från eller till det närmaste överliggande skiktet som är data länk skiktet. 

Olika energivågor har ju olika prestanda, en av de långsammare är ju ljud (tal) som skall transporteras genom luften och därför enbart fungerar på kortare avstånd. En av de snabbaste energivågorna är ljus som kan transporteras på allt längre avstånd genom glasfiber då tekniken med lamporna (LED) som sänder signalen utvecklas allt mer.

Koppar

Ett traditionellt media för överföring i det fysiska skiktet är koppar där signalen överförs som en elektrisk ström direkt eller formaterad med en viss frekvens i ett modem.  Orsaken till att koppar är den förhärskande metallen för överföring är att den erbjuder det minsta motståndet. För att en ström skall uppstå måste ju signalen återvända till avsändaren så två trådar används alltid vid denna typen av media.

 

Nackdelar med koppar är det nämnda motståndet som gör att signalen om den skall gå långa sträckor måste förstärkas med jämna mellanrum, Koppar är också känsligt för de magnetfält som skapas runt ledarna vid höga frekvenser vilket begränsar möjlig överföringshastighet beroende på avstånd. 

Fiber

Ett media där man använder ljussignaler istället för strömmar, detta har fördelen att man enbart behöver en tråd för överföringen. Signalen sänds med en lysdiod eller laserdiod där den senare är starkare och därför går betydligt längre avstånd.  Mottagarsidan har en fotocell som känner av ljussignalen. Olika typer av fiber ger olika prestanda. 

 

Man har idag också tekniker för att dela upp ljuset i olika frekvensband eller ljusspektrum vilket gör att man kan erhålla en mängd kanaler i en enda fibertråd. Tekniken kallas Wavelength Division Multiplexing (WDM)

 

Nackdelar är precis som med koppar motståndet i fiber som gör att längden begränsas och signalen måste förstärkas med jämna mellanrum. Dock är dessa längder mycket större än de för koppar. Dessutom finns inte problemet med magnetfält utan mycket större frekvenser kan överföras.

Luft

Luft är ju vårt mänskliga sätt att kommunicera med ljudvågor vid tal. Det används för datateknik också med radiovågor av vissa frekvenser precis som med modem över koppar. Radio har dock omfattande begränsningar på längre avstånd, dels på grund av att signalen precis som med andra media försvagas och måste förstärkas men också på grund av jordens böjning då radiovågorna endast går rakt fram. Vissa frekvenser (långvåg) studsar mot atmosfären men dessa har kraftigt begränsad överföringshastigheter.

Därmed används radio nästan bara på kortare avstånd och de mest spridda standards som används idag är en från IEEE som har nummer 802.11 och marknadsförs som Wi-fi (se separat sida) samt en som kallas Bluetooth och används för att överföra ljud och bild på mycket korta avstånd.