Förklaringar

På dessa sidor försöker vi ge en utförlig beskrivning av hur professionella aktörer beskriver och strukturerar system för kommunikation som ju är ganska komplexa i sin helhet.

Man använder sig av en teoretisk modell som tagits fram av organisationen ISO (International Organisation for Standardisation) och kallas OSI modellen (Open system Interconnection) . Denna beskrivs närmare på sidan OSI modell och innehåller sju olika nivåer som följer: 

Applikation

Presentation

Session

Transport

Nätverk

Data länk

Fysisk

Sidorna innehåller också en separat sida för Wi-fi, tekniken som blivit mycket spridd och populär för kommunikation mellan datorer, smartphones och annan lokal utrustning. Denna teknik spänner över de två nedersta skikten i OSI-modellen.

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.