top of page

El installationer

Installing Electrical Outlet

Uttag, belysning och brytare

Vi utför alla slags el-installationer i hela landet. Vi har specialkunskaper om automatik och modern styrning av butik eller kontor samt om belysningssystem med standardiserade (global) en- eller trefasskenor. Då vi även arbetar med IT-lösningar kan vi skräddarsy lösningar precis som du vill ha dem med eller utan automatik.

Vilka uppdrag kan vi utföra?

Vi utför uppdrag i kontor eller i butiker. Det kan handla om att underhålla belysning eller installera nya funktioner eller lösningar. 

Vi är specialiserade på LED belysning och kan ge förslag på optimala lösningar för dig när ni skall fasa ut äldre  och strömkrävande belysningsteknik som till exempel lysrör och halogen

Electrician
bottom of page