top of page

El installationer

Installing Electrical Outlet

Uttag, belysning och brytare

Vi utför alla slags el-installationer i hela landet. Vi har specialkunskaper om automatik och modern styrning av hem eller kontor samt om belysningssystem med standardiserade (global) en- eller trefasskenor. Då vi även arbetar med IT-lösningar kan vi skräddarsy lösningar precis som du vill ha dem med eller utan automatik.

Vilka uppdrag kan vi utföra?

Vi utför uppdrag i hemmet eller på arbetsplatser som kontor eller i butiker. Det kan handla om att underhålla belysning eller installera nya funktioner eller lösningar. 

Electrician
bottom of page