Design

Har du behov av att sätta upp en ny lösning för att koppla in flera kontor eller hemarbetsplatser? Känner du att dina driftskostnader eller störningar blivit oacceptabelt stora i förhållande till dina behov så kan vi hjälpa dig att hitta just din optimala lösning avseende pris och prestanda.

Moderna nät skall idag mer eller mindre sköta sig själva och det skall krävas ett minimum av kunskap och erfarenheter för att sätta upp och driva även ett stort nät som ändå är både säkert i drift och mot intrång eller missbruk. 

Det traditionella förhållningssättet där det krävs en specialist på nätfrågor varje gång man får en ny applikation eller en ny partner är nu långt bakom oss, dagens system kan installeras av en vanlig elektriker och underhållas av din ordinare IT-support. Inga specialister krävs för det dagliga underhållet. Utrustningarna anpassar sig själva till den miljö de installeras i och anpassar sig om förhållande skulle ändras.

Låt oss hjälpa dig med produktvalen så slipper du komplexa lösningar som bara någon enstaka tekniker kan hantera.

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.