thomas-kolnowski-ljG19qhTzZQ-unsplash.jp

Vad är hemautomation och hur funkar det

Hemautomation har kommit starkt de senaste åren och det utvecklas allt mer. Än så länge är tekniken relativt omogen och det är mycket experimenterande för att se vad marknaden vill ha och vad som fungerar bäst. 

I huvudsak handlar det om att styra enheter i hemmet, allt från vitvaror så som kyl, frys kaffebryggare och tvättmaskiner till ljud och bildenheter som videokameror, mikrofoner, musikspelare och TV men också mindre enheter som vågar, lås, lampor eller vägguttag. Olika former av givare har också utvecklats för att detektera temperatur, rörelse, vibrationer eller ljus. Genom att koppla ihop alla  dessa med smartphones, bilar och någon form av dator kan man få en intelligent styrning och övervakning av hemmet.

I och med att det är en teknik under utveckling är det tunt med standards än så länge, det är mest kommersiella intressen som driver utvecklingen och det finns en stor mängd produkter på marknaden, dock kräver många av dessa att man håller sig till det företagets produkter. Dock har det på senare år börjat dyka upp standards genom att de stora företagen enas om tekniker som kan få deras produkter att fungera över företagsgränser. 

För att kunna styra mindre enheter krävs någon form av kommunikation med dessa, de första produkterna utnyttjade radio eller IR-ljus som till exempel fjärrkontroller eller temperaturgivare. Då radiosändare är relativt strömkrävande och många enheter inte har någon kabelanslutning blev livslängden på batterier ett problem. Man gick då över till en mindre strömkrävande teknik och de stora producenterna enades om ett protokoll som kallas Zigbee. Den gemensamma organisationen Zigbee Alliance har stöd från företag som Apple, Amazon, Google, Samsung, Huawei, Assa Abloy och Svenska IKEA men många fler använder tekniken som till exempel Philips och Osram.

Ett annat protokoll som blev brett använt var det som kallas Z-vawe, en teknik som länge ägdes av det företag som tagit fram det. På senare tid har även detta öppnats upp. Väljer man att blanda produkter med de båda teknikerna måste man tänka på att de olika enheterna inte kan "tala" med varandra utan man måst ha en gateway med stöd för båda protokollen vilket är relativt ovanligt.

På senare tid har det blivit allt vanligare att bygga in Wi-fi direkt i många enheter som har strömförsörjning som till exempel lampor, strömbrytare och vitvaror och det finns ett enormt stort utbud av mindre leverantörer men tyvärr ännu ingen gemensam standard på funktionsnivå så köper man produkter från olika tillverkare så tvingas man ha flera appar för styrning i sin smartphone. Ett företag som tagit ledning i att försöka integrera alla dessa är Tuya som bygger gateways där man kan ansluta väldigt många fabrikat och det antalet växer ständigt.

Några stora företag har också tagit fram produkter som utnyttjar artificiell intelligens (AI) för att till exempel med röststyrning kontrollera hemmet, exempel på stora sådana är Google Home, Samsung Smart things, Amazon Alexa eller Apple Homekit. Med dessa kan du till exempel tända och släck ljuset eller ändra volymen eller kanalen på TV:n. Det kan finnas integrationer mellan dessa olika system men då får man räkna med att tappa funktionalitet och en relativt komplicerad konfiguration.

Eftersom smartphones, bilar och andra resurser finns på Internet krävs någon form av gateway som kopplar mellan enheterna i hemmet och Internet, som till exempel Wi-Fi eller anslutning med kabel. Dessa gateways brukar också ofta innehålla intelligens för att styra automatiken. Grundläggande funktioner som att tända och släcka. slå av och på eller läsa till exempel temperaturer finns inbyggda i nämnda protokoll men när det kommer till mer avancerad funktioner är de oftast bundna till de olika leverantörerna och deras gateways.

Vi kommer att gå närmare in på de olika teknikerna och hur man kan koppla in sitt hem med de olika produkterna i följande avsnitt. Först ut blir ett hemautomationssystem som inte är bundet till något företag utan bygger på öppen utveckling och därmed är gratis. Det finns en stor mängd integrationer till detta system som vi också kommer att gå in på. 

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.