Översyn

Ett väl fungerande nät kan spara många irritationsmoment och öka produktiviteten markant. Rätt val av produkter är väsentligt för förutsägbarhet. Det är också av stor vikt att du är skyddad mot hot såväl inom ditt nät som från Internet. 

Upplever du en oförutsägbarhet eller osäkerhet i ditt nätverk? Har du oacceptabelt långa svarstider ibland eller brutna uppkopplingar i nätet och dålig täckning. Alla dessa problem är vanliga och oftast relativt enkla symptom att åtgärda om man bara vet var man skall leta och vilka krav man kan ställa på leverantörer.

Vi har tagit fram en speciell tjänst där vi inventerar ditt nätverk och ger dig en rapport på var bristerna finns och hur du skulle kunna åtgärda dem. Oavsett om du har ett stort nät med 100-tals anslutningar eller ett litet hemmanätverk så är det samma teknik där vi har erfarenhet och kunskap. Vi anpassar kostnaden till nätets storlek.

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.