Applikationsskiktet

 

Här återfinns den som skapar eller tar emot budskapet innan det förmedlas till / från kommunikationen. I den mänskliga kommunikationen personen som talar eller lyssnar.

 

När du surfar på nätet är det din klientdators webläsare och en mottagares webbserverprogram som kommunicerar på denna högsta nivå. Ett annat exempel är ett samtal mellan två telefonapplikationer som till exempel Skype som kommunicerar på applikationsnivån.

Klientdatorns webläsare begär en uppkoppling genom att ange en typ av kommunikation (ex. http) och ett namn på en önskad webbserver, denna begäran skickas nedåt i OSI-modellen.  Till begäran läggs av de undre skikten på information om kommunikationstyp, operativsystem, webbläsarmodell och mycket annat i de olika skikten som också är ansvariga för att sätta upp att hitta rätt maskin på det lokala nätet där servern står samt att sätta upp en säker session med denna. 

Brandväggar

På detta skikt arbetar också många brandväggar, det finns brandväggar som inte tittar på alla skikt i OSI-modellen men för att få ett fullvärdigt skydd måste även applikationens kommunikation granskas och filtreras. Det kan handla om att förhindra trafik till / från en viss webbsida eller en sida med ett visst innehåll.

 

En brandväggs uppgift är också att förhindra trafik utifrån Internet in till det lokala nätet utom i vissa undantag där man till exempel har en webbserver som skall nås från Internet.  Sådana servrar brukar man då koppla in på ett separat lokalt nät kopplat till brandväggen, en så kallad Demilitariserad zon eller  DMZ där man har vissa möjligheter från Internet och andra från det interna nätet.

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.