Den professionella upplevelsen

Det är en stor skillnad på professionellt utförda nätverksinstallationer och produkter mot att använda sig av "plug and play" och få det att fungera. Ofta kan du se skillnaden när du använder professionellt framtagna tjänster och produkter. 

I fallet med nättjänster märker du skillnad när du använder en teleoperatörs tjänster eller ditt eget uppsatta trådlösa nät. Visserligen kan täckningen i det professionella nätet vara mer eller mindre bra och surfningen gå långsamt men det är förutsägbart och beter sig på samma sätt varje gång. Det är den stora skillnaden. Produkter där man lägger fokus på pris kommer inte att vara förutsägbara, man har helt enkelt inte ekonomi till att ta tag i problem som uppstår för användare i olika situationer. 

Defero AB hjälper dig att välja professionella produkter för ditt kontor eller din hemma miljö så att nätet beter sig på samma sätt varje gång du använder det. Vi har arbetat många år med lokala nät och hur man kopplar ihop dem på ett säkert sätt och vi har av erfarenhet lärt odd vilka produkter som är förutsägbara. Vi har även möjligheter att hjälpa dig med designa och installera utrustningen hos dig så du kan få en nyckelfärdig utrustning. Väljer du Meraki Cloud managed får du också ett enkelt gränssnitt där du kan hantera din egen utrustning.

Det har skett en explosionsartad utveckling på lokala nät i allmänhet och trådlösa närt i synnerhet. Vi på Defero är så övertygade om de nya produkternas överlägsenhet att vi erbjuder dig att testa dem gratis under en tid för att övertyga dig. Får du verkligen den höga hastigheten på din Internetförbindelse hela vägen ut till din dator i alla hörn av kontoret eller hemmet. Testa här.

Vi har valt ut partners som vi av erfarenhet vet erbjuder väl designade och  genomtänkta lösningar som är enkla att handha oavsett om du bara skall ge den lilla familjen automatiskt hem och väl fungerande Internet eller om du skall ge din större organisation en intern och extern kommunikation som aldrig får stanna. Vi ger dig nyckelfärdiga lösningar som passar just dina behov och din plånbok.

Wireless world
Wired switch
Wireless meeting
Boken svensk.png

Vi har skrivit en liten bok om nätet. Boken innehåller en enkel beskrivning av hur lokala nätverk och Internet är uppbyggda och fungerar. Den är främst avsedd som en introduktion för personer med ett tekniskt intresse som till exempel helpdeskpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Den är också till stor hjälp för  personer som har andra skäl av att förstå tekniken som exempelvis ledningsgrupper, ägare eller säljare. Även vanliga användare har stor nytta av förståelsen om Internet och dess infrastruktur som förmedlas tydligt och enkelt i boken.

En perfekt bok om du vill förstå vad som sker med det du skickar ut på nätverket och Internet samt hur det går till med de olika teknikerna. För att kunna tillgodogöra dig informationen behöver du i realiteten inga förkunskaper i ämnet.